Slovenian

POGOSTA VPRAŠANJA

BOLNICA DRUŽBENE SOLIDARNOSTI KALAMATA

sloveniaSte brez zdravstvenega zavarovanja?
Ali vaš otrok ni bil cepljen?
Imate zobozdravstvene težave?
Ste bolni, vendar vas je sram poiskati pomoč?
Ste v kakršnikoli obliki izključeni iz državnega zdravstvenega sistema?
Ste v težki situaciji in niste zmožni poiskati ustreznih sredstev za vaše zdravstveno varstvo?
Poznate koga, ki potrebuje medicinsko pomoč, a ne more k zdravniku, ali plačati za potrebna zdravila?

Bolnica družbene solidarnosti Kalamata in lokalni zdravniki prostovoljci tvorijo mrežo bolnic družbene solidarnosti. Bolnica se nahaja na lokaciji stare splošne bolnišnice, na cesti Athinon, v zgradbi zdravstvene šole. Vhod v bolnico je s ceste Agiou Dimitriou. Tako prostovoljci, zdravniki, zobozdravniki, medicinski tehniki in socialni delavci, kakor tudi zaposleni v tajništvu, so vam po svojih najboljših močeh pripravljeni pomagati. Telefonska številka klinike je (+30) 2721089840.

Je za pregled pri zdravniku potrebno plačati?
Zdravniki in zobozdravniki v bolnici z vso predanostjo delujejo PROSTOVOLJNO in BREZPLAČNO, brez vsakršne diskriminacije ali izjem. Usluge so namenjene stalnim in začasnim prebivalcem našega območja, ki so izključeni iz javnega zdravstvenega sistema, kot so državni zdravstveni sistem ali skladi socialne varnosti.

Bolnica je bila vzpostavljena izključno z neposrednim delom prostovoljcev ter s pomočjo manjših in večjih donacij.  Nikomur od pacientov ni potrebno plačati. Usluge so na voljo zastonj in so pogojene z razpoložljivimi sredstvi. Zdravstvene preiskave, zdravila ter terapije so brezplačne in tako bo tudi ostalo, dokler bomo imeli prostovoljce in donacije.

Filozofija bolnice je «Nihče brez zdravstvenega varstva». Klinika ne izpolnjuje želja, temveč služi potrebam. To počne z dolžnostjo, vztrajnostjo in z uporabo vseh obstoječih sredstev, ne glede na to, od kod prihajajo. Osredotoča se na nujne in pereče probleme. Zdravniki ocenijo, kateri primeri imajo prednost in jih v tem vrstnem redu tudi obravnavajo.

Bolnica nudi pomoč prebivalcem našega območja, pri čemer morajo pacienti  dokazati, da so brez zdravstvenega zavarovanja. Pri tem jim lahko pomagajo in svetujejo zaposleni v tajništvu. Namen te zahteve ni žalitev ali poniževanje pacientov. Gre za ukrep, ki nam pomaga zaščititi tiste, ki so najbolj potrebni naše pomoči pred posamezniki, ki se  želijo zgolj okoristiti.

V kliniki je na voljo osnovna zdravstvena in zobozdravstvena oskrba, socialna služba ter podporna terapija (psihološka podpora). Tistim, ki pridejo v bolnico, nemudoma nudimo vso možno pomoč, vključno s predpisovanjem zdravil, če so le ta na voljo v bolnišnični lekarni. Ponavljamo, vse usluge so brezplačne.

Posameznike, ki potrebujejo dodatno pomoč in zdravstvene preiskave, bomo napotili k specialistom v mestu, ki sodelujejo z nami v okviru mreže bolnic družbene solidarnosti. Ti zdravniki postavijo diagnozo in predpišejo terapije ali nadaljnje preiskave. Bolnica družbene solidarnosti je odgovorna za celoten potek zdravljenja pacienta in na koncu nudi tudi zdravila, krije nastale stroške zdravstvenih preiskav, ali predpiše dodatne terapije, vendar zmeraj v okviru zmožnosti klinike. Nihče izmed zdravnikov celotne MREŽE za svoje usluge ne prejme plačila, ne glede na število pregledov, ki jih pri pacientu opravijo.

V primeru, da pacient potrebuje dodatne preglede pri specialistu, operacijo ali druge specifične terapije, prostovoljci v bolnici poskušajo priti v stik z drugimi javnimi in zasebnimi zdravstvenimi ustanovami. Problem poskušajo rešiti na najboljši možen način, ne da bi pri tem prišlo do stroškov, ki bi jih moral poravnati pacient.

Kaj se zgodi v primeru, če oseba potrebuje zdravila?
Bolnica družbene solidarnosti Kalamata ima lastno lekarno, ki je pod vodstvom prostovoljskih lekarnarjev in je odvisna od donacij zdravil meščanov in institucij. V kolikor pacient potrebuje zdravilo, ki je na zalogi v naši lekarni, le to na mestu dobi ZASTONJ. V primeru, da potrebnega zdravila nimamo, ga poskušamo pridobiti pri drugih institucijah družbene solidarnosti (Rdeči križ, Družbena solidarnost Kalamata, druge grške bolnice družbene solidarnosti).

Kakšne zahteve mora zadovoljiti oseba, ki potrebuje pomoč klinike?
– Oseba mora biti v stiski, ki je ni mogoče razrešiti na drugačen način, kot s pomočjo bolnice. Zmeraj moramo imeti v mislih, da trošenje virov, ki bi lahko ostali ohranjeni, preprečuje nudenje pomoči tistim, ki so teh virov res potrebni.
– Pacienti naj ravnajo v skladu s priporočili zdravnika in jemljejo predpisana zdravila. Prav tako naj bi se udeležili nadaljnjih pregledov.
– Priporočljivo je, da o obstoju bolnice obvestijo sorodnike in prijatelje.
– V kolikor je to mogoče, bi želeli, da nam pacienti pomagajo pri doseganju skupnega cilja. Solidarnost se ne izraža zgolj v »prejemanju«, temveč tudi »dajanju«. Damo, kar lahko. Tudi če to pomeni, da ponudimo pomoč pri čiščenju ali popravilu materiala bolnice ali karkoli drugega, kar bi pripomoglo k delovanju bolnice.
– Zdravila so namenjena izključno pacientu, za katerega so bila predpisana in so specifična za pacientovo bolezen.

Koliko oddelkov deluje v bolnici?
Bolnica ponuja osnovno zdravstveno nego. Trenutno (december 2012) v poslopju bolnice delujejo sledeči oddelki: oddelek za patologijo (interna medicina), pediatrija, zobozdravstvo ter oddelek za slikanje (ultrazvok). Delovni čas klinike je podrobneje naveden v nadaljevanju. Možne so spremembe urnika glede na potrebe, pa tudi glede na dosegljivost zdravnikov. Ažurne informacije o delovnem času se nahajajo na spletni strani bolnice, lahko pa jih pridobite tudi na telefonski številki (+30) 27210-89840.

INFORMACIJE
Delovni čas tajništva bolnice družbene solidarnosti Kalamata:
ponedeljek – petek: 9:00-13:00
popoldan: operacije

Naslov: Zgradba zdravstvene šole (nasproti stare splošne bolnišnice)
Telefonska številka: (+30) 27210- 89840
e-mail: dikalkalamata@gmail.com

Za finančno podporo bolnice, številka bančnega računa:
ALPHA BANK
505 00 2002 000416 EUR
IBAN:GR93 0140 5050 5050 0200 2000 416
BIC CRBAGRAA

URNIK BOLNICE
Patologija:
ponedeljek, sreda, petek: 9:30-13:00
ponedeljek: 14:30-16:30
torek: 16:00-19:00
sreda: 17:00-21.00

Pediatrija:
Sreda: 17:00-19:00
Petek: 8:30-10:30

Ultrazvok: po dogovoru

Zobozdravstvo:
ponedeljek: 15:00 – 17:00 /17:00-19:00 (samo za otroke)
torek: 18:00-20:30
sreda: 17:00-19:00

Druge specializacije:
V kolikor bi želeli na pregled k zdravniku katere druge specializacije, se morate najprej dogovoriti za termin pri zdravniku v bolnici, ki bo opravil začetni pregled. Zatorej je nujno, da se najprej zglasite v bolnici.