ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 23/7/2014

Ο θεσμός του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Καλαμάτας είναι ένας θεσμός που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί οξύμωρος.  Οξύμωρος δεδομένου ότι, ο κεντρικός σκοπός  της δημιουργίας του είναι η αυτοκατάργησή του. Διότι ο λόγος που δημιουργήθηκε το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης είναι η αλληλοστήριξη και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής με σκοπό την άρση των αιτίων που οδήγησαν στην ίδρυσή του.

Και τα αίτια αυτά έχουν ονοματεπώνυμο: κοινωνικοοικονομική κρίση. Μια κρίση που έλκει μεν την καταγωγή της από το ευρωπαϊκό πολιτικοοικονομικό γίγνεσθαι, επιτείνεται όμως και πολλαπλασιάζεται από τις εντόπιες ασυλλόγιστες πολιτικές πρακτικές.

Είναι από τις λίγες φορές, που η διατήρηση των κοινωνικών δεδομένων δεν αποτελεί συντηρητική, αλλ’ αντιθέτως αυστηρά προοδευτική πρακτική, δεδομένου ότι οι αλλαγές που συντελούνται δεν αποτελούν ώριμο κοινωνικό αίτημα, αλλά άνωθεν επιβολή, που πασιφανώς δεν έχει σκοπό την κοινωνική ευημερία.

Ο λόγος που νιώσαμε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας είναι ότι μετά την ψήφιση του Ν.4238/14 (ΦΕΚ.38/Α/17.2.2014) για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)  και την υπογραφή των Υπουργικών αποφάσεων  Υ4α/ΓΠ/οικ.48985 (ΦΕΚ1465/Β/5.6.14) και ΓΠ/οικ.56432 (ΦΕΚ 1753/Β/28.6.14), που αφορούν στην πρωτοβάθμια, νοσοκομειακή και φαρμακευτική περίθαλψη των ανασφαλίστων, δημιουργούνται καινούργια δεδομένα.

Οι ανασφάλιστοι, που αποτελούσαν τον κύριο όγκο των πολιτών που εξυπηρετούσαμε, θα περιθάλπονται και θα φαρμακοδοτούνται πλέον από το Ε.Σ.Υ και το Π.Ε.Δ.Υ.

Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Καλαμάτας, πειθόμενο τω νόμω, από 1-8-2014 δεν θα δέχεται ανασφάλιστους ντόπιους και νομίμως διαμένοντες στη χώρα μας μετανάστες, αλλά θα τους κατευθύνει προς της δομές,  που ο νόμος ορίζει ότι οφείλουν να τους περιθάλψουν. Εξάλλου, όπως προείπαμε, ο κεντρικός στόχος του Κ.Ι.Α. Καλαμάτας είναι η απόδοση της περίθαλψης αυτών των ανθρώπων στους φυσικούς της φορείς, (το ΕΣΥ, το ΠΕΔΥ, η κοινωνική ασφάλιση), όπως έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και δεκαετίες και αποτελούν αδιαμφισβήτητες κοινωνικές κατακτήσεις.

Προσηλωμένο, βέβαια, στον όρκο του Ιπποκράτη και επομένως το να είναι  αλληλέγγυο στους αποκλεισμένους από τις δημόσιες δομές υγείας, το ιατρείο θα δέχεται και όλους εκείνους που ο νόμος εξαιρεί – και δυστυχώς θα βρεθούν τέτοιες εξαιρέσεις – όπως για παράδειγμα μη νόμιμους μετανάστες

Εδώ όμως, υπάρχει ένα «αλλά»: Συνεκτιμώντας τις δυνατότητες των υπαρχουσών δομών υγείας (Νοσοκομείο, ιατρεία ΠΕΔΥ, Κέντρα Υγείας κλπ) και τους προϋπολογισμούς αυτών καθώς  και την ασαφή έως έωλη χρηματοδότηση της εφαρμογής των παραπάνω υπουργικών αποφάσεων, θεωρούμε ότι αυτό το εγχείρημα θα καταρρεύσει σύντομα, ως όφειλε μια επικοινωνιακή πομφόλυγα.

Είναι σαφές ότι ο εν λόγω νόμος εκπονήθηκε κατόπιν της λαϊκής κατακραυγής,
της πίεσης που άσκησαν κοινωνικές δομές, όπως τα Κοινωνικά Ιατρεία Αλληλεγγύης  και της επικοινωνιακής αναγκαιότητας των κυβερνώντων, που προτιμούν να χρηματοδοτούν χρεωκοπημένες τράπεζες αντί της Υγείας και της Παιδείας.

Διατηρούμε λοιπόν, τις δομές μας και το ηθικό μας σθένος, διότι θεωρούμε ότι συντομότατα η αναγκαιότητα της ύπαρξης μας δυστυχώς θα επαναβεβαιωθεί,
και καλούμε τους συμπολίτες μας να μας στηρίξουν, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας και να αγωνιστούν εναντίον οποιουδήποτε και ο,τιδήποτε συντελεί στην διάλυση της κοινωνικής συνοχής και στον εκβαρβαρισμό της κοινωνίας μας.

Advertisements
This entry was posted in ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ. Bookmark the permalink.