ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΑΛΛΗΛΑΓΓΥΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι κάτωθι υπογραφόμενοι, δια των εκπροσώπων τους, φορείς, έχοντας υπ’ όψη:

1. Την επιδεινούμενη οσημέραι οικονομική κρίση και την εξ’ αυτής παράγωγη κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση,
2. Την αξία των εθελοντικών λαϊκών πρωτοβουλιών και της αλληλεγγύης ως ισχυρού πυλώνα διαφύλαξης της υγείας, της ζωής, της αξιοπρέπειας και κατά συνέπεια της ελευθερίας του φρονήματος των πολιτών,
3. Την αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να δώσει τις απαιτούμενες για το συμφέρον του λαού λύσεις στο πλαίσιο της διατήρησης και της διεύρυνσης του κοινωνικού κράτους,
4. Την ανάγκη οι δράσεις αλληλεγγύης να είναι αποτελεσματικές κατά τον μέγιστο βαθμό και να κάνουν την βέλτιστη χρήση και των ελάχιστων προσφερόμενων πόρων του υστερήματος του λαού,

διά του παρόντος αναλαμβάνουμε την δέσμευση της συγκρότησης Συντονιστικού Οργάνου Δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, με Συντονιστή τον εκάστοτε υπεύθυνο του Κοινωνικού Φορέα του Δήμου, και χώρο συνεδριάσεων την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλαμάτας.

• Το Συντονιστικό συγκροτείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε υπογραφόμενο φορέα.
• Τακτικές συνεδριάσεις του συντονιστικού γίνονται κάθε μήνα, ή ταχτικότερα αν προκύψουν θέματα ή αν το ζητήσει ο συντονιστής μέσω κάποιων φορέων.
• Οι συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου είναι ανοιχτές για τους πολίτες.
• Αρμοδιότητα του Συντονιστικού είναι να ανευρίσκει τους προσφορότερους τρόπους συνεργασίας και αποτελεσματικότητας τους δράσεις των φορέων αλληλεγγύης και να τους προτείνει στους συμμετέχοντες εθελοντικούς φορείς.
• Συζητούνται θέματα που φέρνουν οι φορείς και μεμονωμένοι πολίτες.
• Αποφάσεις παίρνονται με την αρχή της ομοφωνίας. Εάν οι αποφάσεις δεν είναι ομόφωνες, η πλειοψηφούσα άποψη μπορεί να χρησιμεύσει ως σύσταση εκ μέρους του συντονιστικού στους εθελοντικούς φορείς.

Η συμμόρφωση ή όχι εκάστου φορέα στις συστάσεις του συντονιστικού δεν είναι υποχρεωτική. Η δράση και η λειτουργία κάθε φορέα είναι ανεξάρτητη από την πλειοψηφούσα άποψη του Συντονιστικού. Η εφαρμογή των συστάσεων είναι εθελοντική και εναπόκειται στη διακριτική καλή θέληση του φορέα για τον συντονισμό της συνεργασίας.

Το πρωτόκολλο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί με ομοφωνία των συμμετεχόντων.

Συμμετέχοντες φορείς:
– Δήμος Καλαμάτας δια του Κοινωνικού Φορέα
– Δίκτυο Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μεσσηνίας τους εκφράζεται από τους παρακάτω φορείς:
α. Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας
β. Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας
γ. Ιατρική Εταιρεία Μεσσηνίας
δ. Σύλλογος Νοσηλευτών Μεσσηνίας
ε. Σύλλογος Φίλων Δικτύου Ιατρείων Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Κοινωνικό Φαρμακείο τους εκφράζεται από Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας.
– Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαμάτας
– Δημοτικό Ιατρείο Καλαμάτας
– Πρωτοβουλία Εθελοντών Καλαμάτας
– Φορέας Βοήθεια στο Σπίτι
– Ερυθρός Σταυρός Παράρτημα Καλαμάτας

Προτεινόμενοι Φορείς με τους Οποίους θα γίνουν συζητήσεις:
– Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας
– Νοσοκομείο Καλαμάτας δια του Διοικητή
– Σύλλογος Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας
– Σύλλογος Ειδικευομένων Ιατρών Μεσσηνίας
– Άλλοι Φορείς Αλληλεγγύης

Οι υπογράφοντες

Δείτε το αρχείο εδώ

Advertisements
This entry was posted in ΕΓΓΡΑΦΑ. Bookmark the permalink.