Φωτογραφίες

DSC_0003

Εξωτερική άποψη του κτιρίου (Νοέμβριος 2012)

DSC_0001

Εξωτερική άποψη του κτιρίου (Νοέμβριος 2012)

DSC_0002

Εξωτερική άποψη του κτιρίου (Νοέμβριος 2012)

DSC_0014

Εσωτερική άποψη του κτιρίου

Εξωτερική άποψη του κτιρίου (Μάϊος 2012)

Εξωτερική άποψη του κτιρίου (Μάϊος 2012)

Εξωτερική άποψη του κτιρίου (Μάϊος 2012)